Toeristisch Genootschap Losser

voor kansrijke toeristische projecten

Werkwijze

Stap 1

Aanvraag indienen

Als initiatiefnemer vul je een formulier in met daarop doelstelling project, activiteiten, resultaten, financiën en planning. Dit formulier dient als basis voor de beoordeling.

Stap 2

Pitch je project

Toeristisch recreatieve projecten die een financiële bijdrage willen ontvangen, pitchen hun project aan het bestuur. Het project wordt zo objectief mogelijk beoordeeld volgens een lijst met selectiecriteria.

Stap 3

Goedkeuring project

Is je toeristisch recreatieve project goedgekeurd, dan ontvang je van het bestuur van Toeristisch Genootschap Losser de gevraagde financiële ondersteuning om het project uit te voeren.

Stap 4

Evaluatie

Nadat het toeristisch recreatieve project van start is gegaan ontvangt het bestuur van de stichting Toeristisch Genootschap Losser een evaluatie om samen te kunnen beoordelen of het geld goed besteed is.

Over stichting Toeristisch Genootschap Losser

Aanleiding

Om samenwerking te bevorderen en de verschillende belangenpartijen te verenigen, faciliteerde de gemeente de oprichting van deze stichting. Door middel van een Bottom-up aanpak kan een krachtig instrument ontstaan binnen de gemeente Losser die kleine kansrijke toeristische projecten kan ondersteunen met kennis en financiën.

Wat is de rol van Toeristisch Genootschap Losser?

De stichting houdt zich bezig met de monitoring van het Actieprogramma Recreatie & Toerisme met daarin ambities en projecten voortgekomen uit gesprekken met verschillende partijen uit de vrijetijdseconomie. Ook ondersteunt het genootschap kansrijke projecten, werft ze externe gelden, doet ze aan kennisdeling en kan ze adviseren richting de gemeente.

Subsidies voor projecten

Het Toeristisch Genootschap heeft financiële middelen om projecten binnen de vrijetijdseconomie te ondersteunen. De gemeente Losser maakt hiervoor geld vrij op basis van de ontvangen toeristenbelasting. De structurele financiering van het Toeristisch Genootschap wordt behandeld met de bespreking van de kadernota. De middelen worden via een toeristisch fonds ter beschikking gesteld aan het Toeristisch Genootschap.

BEOORDELINGSCRITERIA

01.

Vrijetijdseconomie

– Past het binnen de algemene doelen?

02.

Actieprogramma

– Is het project hier een onderdeel van?

03.

Financiën

– Is het project financieel goed onderbouwd?

04.

Samenwerking

– Word er op de juiste manier gecommuniceerd?

Heb je een project dat ondersteuning nodig heeft?

Download hieronder het aanvraagformulier. Vul het formulier in en verstuur deze naar info@toerismelosser.nl

aanvraagformulier downloaden

Contact

Robert-Jan Dissel
Eigenaar van Actief Twente in Beuningen. Opleiding: toerisme aan de NHTV in Breda. Wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toerisme in Twente-Losser.
Niels Stijger
Recreatieondernemer op het Lutterzand. Eigenaar Buitensportbedrijf Adventure King. Eigenaar Landgoedcamping het Meuleman.
Rene Kleinsmit
Marketeer in de levensmiddelen-industrie. Onder de indruk van al het moois dat Losser aan natuurschoon te bieden heeft. Werkt mee aan een mooie ontwikkeling van toerisme & recreatie.
Paul Hendriks
Paul Hendriks, oud AH supermarkt ondernemer Losser.
Miranda Nolten-Westerhof
Zelfstandig agrarisch bedrijf en werkzaam bij VVV Ootmarsum-Dinkelland. Opleiding: toerisme aan de Kort HBO-NHTV in Breda. Woont op het mooiste plekje in Beuningen!


Stichting Toeristisch Genootschap Losser
Actief Twente
Denekamperstraat 49
7588 PS Beuningen-Losser
info@toerismelosser.nl